Prezentare cercuri

Cercul de creaţie ştiinţifica „ECOTEMA”
(Economic, Tehnic, Management)

Cercul a fost înfiinţat în vederea aprofundării cunoştinţelor în domeniul de cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică în rândul studenţilor. În cadrul acestui cerc tinerii vor putea participa la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe şi workshop-uri pe teme economice şi manageriale.
Activitatea de cercetare a cercului vizează generarea de noi cunoştinţe sau diseminarea şi aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice din domeniile pe care le tratează, precum şi elaborarea proiectelor de finanţare.
Activitatea cercului ştiinţific are loc de regulă săptămânal şi se desfăşoară sub coordonarea unui grup de cadre didactice specializate în diferite ramuri economice şi manageriale, concretizându-se în şedinţe de cercetare şi în întâlniri cu specialişti ai acestor medii. În toate activităţile de cercetare pot participa alături de cadre didactice atât studenţii cât şi masteranzii care realizează fie anumite secvenţe ale programelor de cercetare, fie teme integrale.

Cercul de creaţie artistică foto, film şi arte plastice „IRIS”

Cercul “Iris” a luat fiinţă din iniţiativa unor studenţi pasionaţi de fotografie şi de film, din dorinţa acestora de a aduna laolaltă începători avizi de cunoaştere şi aprofundare şi pasionaţi experimentaţi în arta fotografiei şi a cinematografiei.

Fotografia este şi artă şi ştiinţă. Fotografia permite transpunerea vizuală a sentimentelor, trăirilor şi emoţiilor, dar trebuie stăpânită foarte bine şi partea tehnico-ştiinţifică a procesului.

Creaţia artistică prin fotografie şi film presupune talent, răbdare, cunoaştere, viziune şi perseverenţă. Fie că este vorba de cele mai reuşite fotografii din vacanţe, de o şedinţă foto a unei persoane, de realizarea unui foto-reportaj, ori de realizarea de fotografii cu tematică pentru vreo expoziţie, fotografia trebuie înţeleasă ca o percepţie a realităţii într-un mod personal, dar perceptibil, sugestiv şi comprehensibil. Membrii cercului îşi propun să-şi prezinte propriile viziuni asupra unor subiecte diverse, prin fotografie şi film, dorind să-şi găsească fiecare un stil reprezentativ remarcabil de a transpune realitatea prin lentila aparatului de fotografiat/filmat.

Cercul practic de training vocational şi de pregătire în vederea integrării socio-profesionale „CIPS”
(Cercul pentru Integrarea şi Promovarea Studenţilor)

GIPS îşi propune să urmărească, să consilieze şi să sprijine integrarea studenţilor în mediul social, cultural şi sportiv activ din cadrul comunităţii, prin promovarea voluntariatului, dar şi a spiritului civic şi a implicării sociale, prin organizarea/participarea membrilor săi la conferinţe, colocvii, seminarii cu caracter extern/intern.

În colaborare cu instituţiile specializate ale statului şi cu diverse ONG-uri de profil, GIPS se va preocupa şi de integrarea tinerilor pe piaţa muncii, prin consiliere în carieră în contextul modificărilor realităţilor socio-economice şi umane specifice, participarea la cursuri de orientare profesională, având la bază formarea şi perfecţionarea profesională individuală, în funcţie de aspiraţiile şi potenţialul intelectual al studenţilor.

Cercul de estetică – Club „FEMINA S”

Clubul„Femina” se adresează tuturor tinerelor care doresc un loc numai al lor, un loc de relaxare şi comunicare în care să se regăsească pe sine, să facă schimb de informaţii din diferite domenii de interes.

Astfel, tinerele domnişoare şi doamne vor putea împărtăşi din cunoştinţe şi experienţe pe teme cum ar fi: sănătate, frumuseţe, fashion, bucătărie, maternitate, familie şi relaţii, diverse hobby-uri creative (mărgele, tehnica şerveţelului, croitorie, tehnologia tricotării, a croşetării etc.), întâlniri cu personalităţi dar şi petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, prin comunicarea diverselor evenimente culturale ce au loc în comunitate (lansări de carte, vernisaje, expoziţii, spectacole, filme, conferinţe, sesiuni, workshopuri pe teme diverse).

Cercul de documentare – Centrul de informare europeană „EUROPE DIRECT PLOIESTI”

Centrul de informare europeană “Europe Direct Ploieşti” funcţionează din 9 mai 2013 în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor Ploieşti. Lansat cu ocazia Zilei Europei, în cadrul proiectului derulat de C.C.S. Ploieşti în parteneriat cu Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Centrul se află permanent la dispozitia studenţilor/tinerilor, cu informaţii generale pe teme ale Uniunii Europene, cum ar fi: demersurile pe care tinerii le pot face şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a studia în ţările Uniunii Europene, formalităţile necesare pentru recunoaşterea studiilor, drepturile pe care aceştia le au ca cetăţeni ai U.E., informare şi consiliere pentru tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă în ţările europene. Permanenţa funcţionării punctului de lucru va fi asigurată de către studenţi.

Cercul de estetică-design „ESTETIQUE”

Înființată în 2003, cercul ”Estetique“ a adus întotdeauna farmec și culoare la multe dintre manifestările social-culturale și expoziționale organizate la nivel local și național. Pentru studenții/studentele care dețin datele necesare pentru cariera de model, ”Estetique“ oferă o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber, prin cursurile teoretice și practice de mișcare scenică, cosmetică, nutriție, comportament și stil.
Astfel, membrii cercului vor studia postura, gestica, atitudinea, prezența scenică, bunele maniere, gestionarea emoțiilor, îmbunătățirea imaginii personale, menținerea unei bune condiții fizice, dobândirea unei dicții impecabile, noțiuni de bază în machiaj, reguli nutriționale – aptitudini necesare și obligatorii pentru tinerii ce vor să se pregătească pentru o carieră în hostess și modelling.
Totodată, în cadrul cercului, tinerele au posibilitatea, să-şi creeze propriile vestimentaţii, adaptate fiecărui eveniment. Provocarea constă în alegerea materialelor, modalitatea de prelucrare a ţinutelor, realizarea lor cu bun gust astfel încât ele să fie inedite, purtate cu plăcere şi, de ce nu, să creeze un trend în fascinanta lume a modei, mereu în schimbare…

Centrul de documentare – istorie „EROII NEAMULUI”

Membrii cercului sunt studenţi entuziaşti, pasionaţi de documentare în domeniul istoriei naţionale care au dorit să înfiinţeze acest cerc pornind de la dorinţa generaţiei tinere de a se apropia de istoria neamului românesc, în contextul integrării în universalitate.

“Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi viaţă”, spunea Nicolae Iorga, îndemnându-i pe tineri să caute să cunoască trecutul patrieilor, cinstindu-şi astfel, eroii.Activitatea Cercului de istorie a fost gândită şi proiectată în consonanţă cu încărcătura istorică a timpurilor, cu legendarele chipurice au plămăditi istoria neamului nostru şi se va desfăşura pe baza unei tematici adecvate, stabilită de coordonatorul cercului, la propunerile membrilor cercului.

Având o valoare instructivă şi formativă totodată, tinerii îşi vor însuşi tehnicile de cercetare ale ştiinţei istorice, vor studia documente istorice care pun în lumină vieţuirea românilor în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic de-a lungul vremurilor, îşi vor forma deprinderi de investigare şi de elaborare de referate pe teme istorice, vor putea să colecţioneze documente sau vestigii arheologice în vederea cunoaşterii istoriei locale, să elaboreze materiale documentate,hărţi istorice, planşe, să participe la întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, cu istorici şi cu participanţi la marile evenimente ale istoriei naţionale, să vizioneze filme istorice,să organizeze workshopuri, concursuri, conferinţe, seminarii, sesiuni, să marcheze prin diferite acţiuni aniversări ale istoriei naţionale.

Cenaclul de literatură – poezie şi proză “Nichita Stănescu”

“Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înlăuntru” spunea “îngerul blond”.
În urbea care i-a adăpostit viaţa, care i-a plămădit gândul şi l-a aruncat printre stelele românilor, oamenii freamătă anume la cuvintele şi “necuvintele” sale. El a atins sufletele tinere într-un fel atât de special încât “pata de sânge” s-a făcut izvor…
Cenaclul “Nichita Stănescu” se desfăşoară sub egida marelui poet ploieştean, oferind tinerilor ocazia să se exprime liber din punct de vedere artistic, să-şi facă publice creaţiile literare pe care le supun astfel, analizei şi dezbaterii critice.
Cenaclul literar are în vedere promovarea şi cultivarea valorilor literare, a solidarităţii de breaslă, încurajarea interesului faţă de lectură al tinerilor şi implicarea lor în procesul creaţiei literare în domeniul poeziei şi prozei.
La dezbaterile cenaclului vor participa, ocazional, poeţi, scriitori, bibliotecari, profesori, academicieni. Vor avea loc întâlniri de documentare, de analiză, dar şi prezentări şi lansări de carte, dezbateri pe teme literare, seri de lectură – evenimente care vor ajuta acest cenaclu să devină o adevărată “şcoală de literatură” pentru tinerii frământaţi de arta creaţiei literare, care vor să dea glas acestei chemări.